27 jan fredag

Missionsrådet berättar

Jesus berättar för lärjungarna i Lukas-evangeliets 21 kapitel om kommande prövningar. Det står om krig, oroligheter, naturkatastrofer, hungersnöd, hat och förföljelse. Det är inte uppmuntrande och det påminner kusligt mycket om en vanlig aktuell nyhetsrapportering.

I mitten av januari släppte Open Doors 2017 års World Watch List. Det är en lista över de 50 länder där det är svårast att utöva den kristna tron. I alla dessa länder har det blivit svårare och det märks särskilt i Asien och söder om Sahara. Listan toppas av Nordkorea, Somalia, Afganistan och Pakistan. I flera länder dödas kristna för sin tros skull.

Men det finns också ljusglimtar. Kristna husförsamlingar i Kina ökar och kineserna känner att de hittar sitt eget sätt att fira gudstjänst istället för att kopiera det västerländska. Kristna kan återvända till sina hem i norra Irak och i Indonesien vågar kristna som varit muslimer stå upp för sin tro. Ännu en positiv sak är att en del invandrare kommer med nytt liv till våra västerländska kyrkor. (Läs mer på Open Doors hemsida.)

Allt vi hör, ser och läser kan göra oss nedstämda och frågande över det lilla jag kan göra. Men vi kan be för våra kristna syskon. Ja, för hela världsläget. Kom ihåg att Gud inte har några begränsade möjligheter.

Dessutom startade Juluppropet fjärde söndagen i advent. Det är en namninsamling för en human migrationspolitik. Vårt lands olika kyrkor, genom Sveriges kristna råd, står bakom tre krav till regeringen.

"Genom att underteckna Juluppropet uppmanar vi regeringen att:
- ge barn och unga rätt till trygghet och framtidstro
- ge alla som beviljats asyl i Sverige rätt till familjeliv
- undanröja praktiska hinder mot familjeåterförening"
(juluppropet.se)
Vid söndagsskolfesten och annandags-gudstjänsten i Ingarps missionskyrka samlade vi in 135 namnunderskrifter på papper. Flera har istället skrivit på digitalt och det kan man göra fram till 31 januari på hemsidan www.julupproret.se. Drygt 39 000 personer hade skrivit under när detta skrevs.
Equmeniakyrkans stora insamling till internationell mission, Tänd ett ljus för Syrien, hölls mellan första advent och 31 januari. Förutom att man kan skänka pengar hela året med autogiro eller på annat sätt skicka in direkt till Equmenia-kyrkan, hade vi i Ingarps missionskyrka en insamling vid annandagsgudstjänsten. Då berättade Erik Gerhardsson om sitt arbete med flyktingar på den grekiska ön Lesbos, hur situationen är vid Medelhavet och i Mellan-östern just nu och vad vi kan göra för att hjälpa.
Årets julklapp är inte en grej
Lika mycket till nån annan som till dig
En julklapp som känns helt rätt
Att någon får äta sig mätt
(Citat från Equmeniakyrkans hemsida)
Så låt dig inte nedslås utan tänd ljus med dina böner, dina gåvor och dina vänliga ord.

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.