Du är här:Start > Barn och ungdom

Barn och ungdom

Barn- och ungdomsarbetet är det som engagerar flest människor i församlingen - antingen som ledare, förebedjare eller "supporters".

Församlingen har anförtrott detta viktiga arbete åt Equmenia Ingarp.

Genom en mångfald av arbetssätt och uttryck vill Equmenia Ingarp

* föra evangelium om Jesus Kristus till barn och unga människor,

* hjälpa människor till en personlig kristen tro och främja gemenskap och medlemskap i en kristen församling,

* verka för att den kristna kyrkan samarbetar och syns i samhället,

* hävda individens unika värde och frihet,

* utveckla människors förmåga till självständiga ställningstaganden,

* visa på individens ansvar för Guds skapelse, samt

* hjälpa människor att ta sin del av ansvaret för människors levnadsvillkor i Sverige och världen.

Vi vill gärna uppmuntra till idrott och aktivitet och verka för utbyte mellan unga och gamla inom och utanför församlingen. I samband med våra samlingar håller vi en andakt. All vår verksamhet är drogfri.