Puls - Idrott

PULS - Tro och Idrott

PULS är det samlade namnet för allt idrottsarbete som bedrivs inom Equmenia och Equmeniakyrkan. Vi tror på en "Kyrka för Hela Livet", där en frisk och glad kropp hänger tydligt samman med en frisk och glad själ.

Vi vill alla våra olika verksamheter ge utrymme för fysisk aktivitet, lek och rörelse och på så vis bidra till kroppskännedom och glädje hos barn, unga och äldre. Vi tror att sport och spel är gemenskapsbyggande och vi vill främja sådana sammanhang där alla får vara med på sina villkor.

Några fredagar under höstterminen 2015 inbjuder vi dig att vara med på våra PULS träffar i I12-hallen inne i Eksjö. Där sportar vi tillsammans så länge vi orkar och vill och varje samling börjar med enkel andakt. Ta med dina gamla vänner och lär känna nya! Vi kör igång kl 20.00.

Se nedan för datum under hösten!

Varje söndagkväll är du också välkommen att vara med i en annan PULS grupp som mer har inriktning på gympaträning i grupp, i still med Friskis & Svettis. Gruppen träffas söndag kl 20.00 med start den 6 september i källaren i Ingarps missionskyrka.

Tomas Lovén

Chefsledare Tonår

070-794 08 29
tomas_loven@hotmail.com

Mer under Barn och ungdom