En bibeltext att fundera över ...

Detta är en bibeltext som kommit till mig den senaste tiden, vars betydelse jag tror att vi alla i församlingen behöver fundera över. Vad betyder den i praktiken i vår församling inför framtiden? Texten ger både hopp och utmanar oss, tycker jag! Paulus skriver till efesierna i Ef 1:17-19 (ur bibelöversättningen "Handbok för livet"):

Jag ber alltid för er, särskilt att Gud, Herrens, Jesu Kristi, underbare Far, ska ger er vishet, så att ni klart kan se och verkligen förstå vem Kristus är och allt det han har gjort för er.
Jag ber att ni ska vara öppna för hans vishet, så att ni kan se något av den framtid som han har kallat er till att dela med honom.
Jag vill att ni ska förstå hur rika vi har blivit genom det som Kristus har gjort för oss. Jag ber att ni ska inse hur otroligt stor hans makt är att hjälpa dem som tror på honom.

/Anna Rydsmo

Publicerat den 10 februari