23 jan söndag

Missionsrådet berättar

Hälsa för alla i Kongo
Missionsauktionen byttes även i år mot en höstmarknad och nästan 15 000 kronor kunde sändas till Equmeniakyrkans projekt Hälsa för alla i Kongo. Det är fjärde året som vår församling stödjer detta projekt.
Se jag vill bära ditt budskap Herre
Från första advent till sista januari pågår Equmeniakyrkans internationella insamling som i år heter Se jag vill bära ditt budskap Herre. Den stora insamlingen i vår kyrka skedde som vanligt på annandagen då ungdomskören medverkade, men flera i vår församling skickar under hela året och kanske var du en av den som skänkte en gåva när du fick informationsbrevet från Equmeniakyrkan hem i postlådan. Vilket sätt du än väljer så är det viktigt att vi tillsammans stödjer våra missionärer ekonomiskt och med våra böner.
Diakonia
Diakonia berättar på sin hemsida att 84 miljoner människor är på flykt i världen och 50 miljoner av dem är på flykt inom sitt eget land samt att nio av tio flyktingar bor i den fattiga delen av världen. Anledningen till att människor flyr är att de vill slippa krig och konflikter, men också på grund av att det inte finns mat, jobb eller sjukvård. Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR bor en människa i snitt 17 år i flyktingläger. Något att tänka på.
BeachAid
Jag har gjort en ny bekantskap, nämligen BeachAid. Ända sedan år 2000 har människor träffats för att spela beachvolley och alla startavgifter har oavkortat gått till välgörenhet. Huvudsakligen genom Ge för livet som är en hjälporganisation som ligger under Equmeniakyrkan, Svenska Allianskyrkan och Evangeliska Frikyrkan. Under året har de samlat in 136 775 kr som delas ut till olika hjälpprojekt. Till exempel till hiv-/aids-projekt i södra Afrika, skolprojekt i Ecuador, beachvolley mot cancer och beachvolleyprojekt i Kongo.
Open Doors
Open Doors stödjer lokala församlingar på platser där det kostar mest att vara kristen. Den 19 januari 2022 kommer årets nya lista över de 50 länder på vårt jordklot där det är svårast att vara kristen. Open Doors vill att vi ber och ger för att hjälpa våra syskon i världen.
Missionspodd
På Equmeniakyrkans hemsida finns en podd om internationell mission. Avsnitten är ungefär 20 minuter långa och de kan passa lagom att lyssna på vid en promenad eller biltur. Här samtalar olika personer som arbetar med Equmeniakyrkans mission både i Sverige och andra länder. Det ger en tydligare bild av den mångfald av projekt som vi alla hjälps åt att driva.
Alla hjärtans dag
Om du funderar på att ge bort choklad eller rosor så finns det gott om fairtrademärkta varianter. Det gläder både mottagare, givaren och producenten.

Missionsrådet
genom Eva Karin ThemarOm bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.