22 dec onsdag

Tankar från pastorn - Nu vänder det!

Nu har det vänt. Nu går vi återigen mot ljusare tider. Det är hoppfullt att tänka på; att det finns en vändpunkt. Det finns ett slut för allt mörker. En plats där det tar stopp. En plats varifrån vägen bara kan börja gå uppåt igen. Naturens växlingar påminner oss om det igen och igen. Och så även den kristna tron. Ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. När världen trodde att det var slut, att allt hopp var ute; när stenen rullades för graven och mörkret slöt sig om kroppen Ä då vände det! Livet vände åter genom Guds nåd och ofattbara härlighet. Kanske kan även du erinra dig tillfällen i livet då du fått uppleva det?

I varje gudstjänst påminner vi oss om denna rörelse när vi tar emot Herrens välsignelse. Herren vänder sitt ansikte till dig. Det är en rörelse från något Ä till något. En aktiv handling som leder till att livet förnyas. Samma betydelse finner vi också i ordet "omvändelse"; samma rörelse från något Ä till något annat; något nytt som ger liv. Liksom vi instinktivt vänder ansikte uppåt för att möta de första solstrålarna på våren, så inbjuds vi också att vända oss mot ljuset som strålar från Jesu ansikte. Under julen vänder vi oss mot krubban. Vi vänder ryggen mot mörkret där ute för att i stället vända oss mot ljuset i stallet och det ofattbara som inträffade där. Varje gång vi gör den rörelsen sker det en "omvändelse" inom oss; en rörelse från mörker till ljus, från död och hopplöshet, till nytt liv.

Julens högtid är en vändpunkt. När vi tillsammans med herdar och vise män till sist lämnar stallet för att återvända hemåt till våra vardagliga liv så har något hänt inom oss. Vi är inte desamma som vi var förut. Jesus Kristus har på nytt fötts i vårt hjärta. Vi bär nu ett barn inom oss, och det förändrar allt. Nu har det vänt. Nu går vi återigen mot ljusare tider.

En bön av Christina Löwestam
Gud, i dessa de mörkaste av årets dagar
vill jag tacka för vändpunkten
då vi inte längre går in i ett allt tätare mörker
utan vänder våra ansikten mot ljusare dagar.
Mitt i den mörkaste av tider vänder du ditt ansikte till oss
och lyser oss
med ett nyfött barns outgrundliga inre ljus
som blir oss en vändpunkt.
Tack för vändpunkten i livet
där tvivlet vänder sig i tro
och vårt sannaste jag vågar framträda tydligt
med spädbarnets sårbara äkthet,
vändpunkten
då maskernas och föreställningens tid ligger bakom oss
så som senhöstens dunkel gör när julen har kommit.
Tack Gud, för det ljus som skiner klart också i dödsskuggans land.
Hjälp oss vila i tron att vi också nästa gång vi vandrar i mörkret
ska få se ett stort ljus.
Kom med en vändpunkt i varje lidande människas mörker,
kom med ljusare tider för de barn som lider av hemlöshet,
och särskilt för dem som i dessa dagar utvisas från vårt eget land
till en oviss framtid.
Du känner livets innersta och sannaste väsen,
du som själv föddes under de enklaste villkor,
du som uppfyllt själva livet med ditt väsen,
och gjort döden Ä inte till en slutpunkt -
utan till en vändpunkt.

Amen.

Med önskan om en välsignad jul!
/Johanna Fredrixon

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.