16 jul fredag

Tankar från pastorn - juni-augusti 2021

Att vakna upp till liv

När detta skrivs befinner vi oss fortfarande i påsktiden. På torsdag är det Kristi himmelsfärdsdag, men ännu vandrar den uppståndne Kristus vid vår sida här på jorden. Det är en tid av förundran; en tid då vi nyvaket ser oss omkring och upptäcker att allting är nytt och förändrat. Landskapet som alldeles nyss var kalt och dött är nu grönt och frodigt och bestrött av tusentals vitsippor. Herren sade: "Se, jag gör allting nytt!"

Och borta i horisonten kan vi nu också börja ana en tid efter pandemin. Allt fler har nu fått sin spruta och dödstalen sjunker, tack och lov. I skrivande stund har regeringen planerat för en öppning för offentliga samlingar från och med den 17 maj, men om det är något vi lärt oss under den här tiden så är det ödmjukhet inför att planera i förväg. Allt vilar i Guds hand, och vi får stilla vila i förtröstan. Allt har sin tid. Men jag tror att vi är flera som trots allt ändå känner att hoppet om en ny tid nu vågar växa sig starkare inom oss. Hoppet får ny näring av solljuset och värmen, av bara ben och lättare kläder. Ett frö av hopp är sått i vårt hjärtas mylla.

Men vad är det som kommer att växa fram efter den här tiden? Vilken blir frukten av ett och ett halvt år av distans och begränsningar? Det vet ingen av oss ännu. Men jag tror att det finns sådant vi kan göra för att ge det goda de allra bästa förutsättningarna för att växa och vakna upp till liv.

En sak som många av oss håller på med under våren är att jordförbättra inför sommarens odling. Och detta kan vi också göra i vårt eget andliga liv. Vi kan förbereda, gödsla, i vårt hjärtas åker. Fylla oss med det goda näringsrika så att fröet som Gud har sått kan slå rot och växa sig starkt.
Pandemin har visat oss på vikten av det egna böne- och andaktslivet. Vi kan inte förlita oss på att någon annan kommer att förse oss med det vi behöver för vår andliga växt - vi behöver själva ta ansvar, liksom i alla våra relationer. Och kanske har vi uppmärksammats på att det inte är så enkelt. Det är smidigt med söndagar i kyrkan; då någon annan förberett och liksom leder mig vid handen fram till ett gudsmöte. Men nu; hur gör jag när det bara är jag och Gud?

Gemenskapen i Guds församlingen är en omistlig del i kristet liv, men det är också den personliga och nära gudsrelationen på tu man hand. Men hur tar den samvaron sig uttryck för dig? När samtalar du med Gud? När får ni tid tillsammans, bara ni två, i vardagen? Finns det en god jord i din vardag där Guds ord och kärlek kan få slå rot inom dig och växa och ge frukt?

Sommaren inbjuder oss att ta nytag tillsammans med Gud och hitta tillbaka till goda vanor i vårt eget böne- och andaktsliv. Och även om det ser kalt och dött ut, så finns det hopp! Bredvid oss vandrar den uppståndne Kristus, han som kan och vill göra allting nytt. Även du kan få vakna upp till liv igen!

Församlingen inbjuder dig som vill att läsa en daglig andakt tillsammans utifrån andaktsboken "Att vakna upp till liv". Mer info om detta finns här i bladet och på hemsidan.

Om du vill ha personlig vägledning i att hitta goda andliga vanor är du alltid välkommen att kontakta mig för samtal.

Gud välsigne dig!

/Johanna Fredrixon

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.