10 jul lördag

Tankar från pastorn - april-maj 2021

I början av året arrangerades intervjukvällar på Zoom, där vi fick träffa olika personer som berättade om sin tro, sitt liv och sin kallelse till tjänst. Av de som intervjuades var det framför allt två personer som berörde mig. Dessa var Sofia Rydén och Ellen Samuelsson. Ni som var med på intervjuerna minns kanske att det är två kvinnor som fått en kallelse att arbeta i sammanhang som få av oss nog hade vågat, och mot verkligheter som de flesta värjer sig för. Sofia fick en kallelse att arbeta med föräldralösa och utsatta barn och familjer i Indiens slum. Vi fick ta del av en berättelse om fattigdom, utsatthet och modernt slaveri, som berörde på djupet. Samma typ av berättelse, men på mycket närmare håll, fick vi från Ellen Samuelsson. Hon blev kallad att hjälpa prostituerade och traffickingoffer i Malmö. Genom henne fick vi möta kvinnor som fråntagits sitt människovärde, och som nu betraktas som handelsvaror av sina förövare.

Det var omöjligt att inte bli berörd av deras berättelser, och jag tror att alla vi som lyssnade gick därifrån med känslor av förfäran, ilska och uppgivenhet. Men jag fick också en aha-upplevelse. För det blev så tydligt vilken viktig roll den lokala församlingen spelar för det goda arbete som görs. Ja, vilken viktig roll vi har. Sofia berättade bland annat om the Stone people. Det är människor som, för att klara livets nödtorft, tvingats låna pengar. Eftersom de saknar medel att betala tillbaka lånet, tvingas de till tvångsarbete av långivarna. Jobbet går ut på att för hand göra småsten av klippblock. De sitter alltså och hugger sten, tolv timmar om dagen, veckans alla dagar. Lönen är så låg att de aldrig kommer att kunna betala tillbaka pengarna de lånat. Det är alltså ett modernt slaveri vi bevittnar. Men World Children Need, som Sofias organisation heter, hjälper de som de kan genom att betala deras skulder och ge dem bidrag så de kan bli självförsörjande. Det är alltså en fråga om pengar. Pengar som församlingar är med och bidrar med. Som samlats in genom offrande, försäljning och arbete från församlingsmedlemmar. Ibland kan det kanske vara lätt att tappa perspektivet när vi gör våra insamlingar till missionsfonden eller offrar till den yttre missionen. Men de pengar som samlas in är medel som befriar och upprättar människor.

I samtalet med Ellen Samuelsson talade vi mycket om värderingar. För vad är det som gör att en människa kan ta sig rätten att köpa en annan människas kropp? Mycket verkar handla om bristande värderingar, där människovärdet har blivit urlakat. Så det finns ett behov av sunda sammanhang, med bra förebilder, som förmedlar de värderingar som allt för ofta brister.

Sammanhang där barn och unga får mötas, och få stabila vuxna förebilder. Och det är ju det som hela vår barn- och ungdomsverksamhet handlar om. Jag tycker det perspektivet är svindlande. För de trygga och sunda sammanhang vi erbjuder formar trygga vuxna. Det arbete våra ledare gör idag kan leda till att en ung människa, som har möjlighet att fatta ett dåligt beslut i morgon, fattar det rätta beslutet.

/Mattias Lewander

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.