Syföreningen

Vi träffas på torsdagseftermiddagar jämna veckor för att sy och samtala.

Vi ansvarar även för höstauktionen fredagen före domsöndagen.

På bilden: ljusstöpning inför missionsauktionen.

Gurli Johansson

Ledare för syföreningen och Flitiga fingrar

0381-400 39

Mer under Engagemang