Du är här:Start > Om tro > RPG

Guds verkstad

Församlingen är Guds verkstad. Vi människor, Guds avbild, formas där av Hans goda och kärleksfulla hand.

I församlingen finns inga färdiga utställningsexemplar, utan vi får komma till Gud i vår svaghet och med våra brister.

Genom församlingens historia har vi lärt oss att Gud är trofast. Han leder oss, bär oss, styrker oss och inspirerar oss. Vår önskan är att ännu fler ska vara med och dela den erfarenheten.

För att här uttrycka vår tro och vår uppgift använder vi några citat ur Församlingsordningen:

Jesus är centrum

Jesus Kristus som korsfäst, död och uppstånden är församlingens centrum.

Det är Guds församling

Församlingen är Guds skapelse och en gemenskap av dem som blivit lemmar i Kristi kropp genom tro. Församlingen är kallad att vara Kristi synliga kropp. Bara Gud vet vilka som i sanning tillhör Guds folk.

Församlingen blir synlig när människor samlas till gudstjänst kring Guds ord och sakramenten i trohet mot den apostoliska tron. Denna gemenskap är till för hela Guds värld.

Inte bara för oss själva

Församlingen finns i världen och för världen. Genom Guds mission, vittnesbörd, tjänst och gemenskap, uttrycker församlingen Kristi närvaro och delar människors liv på den plats där den verkar.

Alla är välkomna

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.

RPG

Flera av församlingens pensionärer är medlemmar i RPG (Riksförbundet PensionärsGemenskap).

RPG är en ideell och partipolitiskt obunden pensionärsorganisation som har sin grund i kristna värderingar. Den verkar för äldres rätt och villkor och är öppen för alla. RPG:s verksamhet syftar till opinionsbildning i för pensionärer angelägna frågor, förmedling av samhällsinformation, berikande aktiviteter och gemenskap.

Hemsida för Småland-Ölands distrikt: www.rpg-smaland-oland.se

Hemsida för riks-RPG: www.rpg.org.se

EKSJÖ RPG-FÖRENINGS STYRELSE

Ordförande: Evan Brunehult, 0381-711 73, 070-576 61 33, evan_brunehult@hotmail.com

Vice ordförande: Håkan Dufva, 070-214 13 06. hakan.dufva@gmail.com

Sekreterare: Lisbeth Johnson, 073-023 51 39. lisbeth.johnson@outlook.com

Vice sekreterare: Clara Henriksson, 0381-127 77, 070-655 76 88, clara.hson@gmail.com

Kassör: Göran Gustafsson, 0381-133 09, 070-677 59 14, goranhusar10@gmail.com

Margit Kenneteg, 0381-165 44, 070-243 61 36

Christer Svensson, 070-210 55 04, christersvensson29@gmail.com

Relaterad information

Mer under Engagemang