Du är här:Start > Om oss > Styrelsen

Kyrkan mitt i byn

I Ingarpsbygden, med knappt 300 invånare, arbetar Equmeniakyrkan Ingarp.

Både i fysiskt och bildlig mening vill församlingen vara "kyrkan mitt i byn". Det tar sig bland annat uttryck i ett omfattande barn- och ungdomsarbete, gudstjänster och andra samlingar där alla är välkomna, en ombyggd och användbar kyrka samt anställda som finns till för att möta människors behov.

Styrelsen

Styrelsen för Equmeniakyrkan Ingarp består av ordförande och 6 ledamöter. Den väljs på årsmötet i november.

Vid styrelsesammanträden deltar även ordinarie och vice församlingsföreståndare.

Mer under Ansvar