Du är här:Start > Om oss > Historik > Gudstjänst

Gud är trofast

Equmeniakyrkan Ingarp har sitt ursprung i en nattvardsförening som bildades 1896. Det första missionshuset byggdes 1903 i Ingarp och här har Guds ord förkunnats i mer än hundra år och många människor har funnit en personlig tro på Jesus Kristus. Vid starten var man ett tjugotal medlemmar och nu består församlingen av nästan 200 personer.

Gudstjänst

Gudstjänsten har varit och är församlingens viktigaste tillfälle för att komma tillsammans och dela gemenskapen med Gud och varandra. Predikan och sång i olika former är två huvudingredienser. Många församlingsmedlemmar turas om att leda gudstjänsterna.

I varje gudstjänst erbjuds olika sätt att tacka och be.

Med anledning av coronavirusets utbrott har vi från och med slutet av mars 2020 valt att inte hålla gudstjänst i kyrkan. Däremot spelas gudstjänsterna in och läggs ut på församlingens podd.

Här kommer du till de inspelade gudstjänsterna.

Mer under Gudstjänster