Gud är trofast

Equmeniakyrkan Ingarp har sitt ursprung i en nattvardsförening som bildades 1896. Det första missionshuset byggdes 1903 i Ingarp och här har Guds ord förkunnats i mer än hundra år och många människor har funnit en personlig tro på Jesus Kristus. Vid starten var man ett tjugotal medlemmar och nu består församlingen av drygt 200 personer.