Ge en gåva

Församlingens verksamhet bygger helt på frivilliga gåvor. Här nedan har du några vägar om du vill bidra med medel till församlingens arbete.

Via bankkonto eller bankgiro

Sätt in pengar på något av följande sätt:

- bankkonto (6617) 373 794 622

- bankgiro 5731-8099

Märk betalningen med "Gåva till församlingen".

Via kort

I kyrkans entré finns en Gåvomat, där du kan betala med kort till olika ändamål (församlingen, barn- och ungdomsarbetet, mission, byggkassan, servering med mera).

Via Swish

123 298 0282

Årsmöte

Församlingens årsmöte hålls varje år en kväll i november då vi beslutar om verksamhet och budget samt väljer ansvariga för aktiviteter under kommande år. En söndag i februari firas årshögtid, då vi blickar tillbaka på året som gått.

Ingarps SMU - en del av Equmenia håller årsmöte i början av september.

Mer under Ansvar