Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen ansvarar för kontakten med personer i församlingen och bygden som kan vara i behov av särskild omsorg.

Mer under Engagemang