Ibland är det lätt - ibland är det tyngre.

Vi behöver varandra i livets alla situationer och vi önskar att församlingen finns med för att dela både glädje och sorg.

Omsorgsgruppen och Missionsrådet är två grupper som fokuserar på människors behov - nära som långt borta.

Styrelsen

Styrelsen för Equmeniakyrkan Ingarp består av ordförande och 6 ledamöter. Den väljs på årsmötet i november.

Vid styrelsesammanträden deltar även ordinarie och vice församlingsföreståndare.

Mer under Ansvar