Bön

Bönen är central i vår enskilda och gemensamma realtion med Gud. I varje samling i kyrkan vill vi ge tillfälle till bön.