Uppdaterad information från beredskaps- och krisgruppen

Equmenia kommer att avvakta med att starta sina barn- och ungdomsverksamheter till efter sportlovet. Då planeras för digitala tonårssamlingar varannan vecka, och samlingar med 20+ varannan vecka. Övriga verksamheter avvaktar läget och vi följer givetvis restriktioner kring samlingar.

Tonårs skidresa är i år tyvärr inställd.

Equmenia kommer att komma ut med mer information längre fram.

Vi fortsätter med inspelade gudstjänster. Övriga samlingar i kyrkan är inställda tills vidare. Vi strävar efter att på olika sätt hålla liv i podden.

Under februari och mars kan den som vill komma till kyrkan på söndagar och möta vår pastor utomhus för samtal, förbön och/eller enskild nattvard. Mer info om detta i kommande månadsblad och på hemsidan.

Vi hoppas, ber och tror att pandemin ska lätta under våren och att vi kommer kunna mötas fysiskt snart igen.

Med bön om Guds rika välsignelse över oss alla!

/Beredskapsgruppen, 12 jan 2021

Publicerat den 12 januari