Styrelsen informerar

Anställning av ungdomspastor
Ett första möte har hållits med Kalle Hörlén, Håkan Samuelsson, Vetlanda, och Helena Wiberg, Equmenia centralt. I samtal har man kommit fram till att det skulle kunna fungera att dela en ungdomspastor med Vetlanda Missionskyrka. Ett utkast till annons, som kommer att läggas ut på Equmeniakyrkans hemsida. är klart. Det här är ett böneämne för alla i församlingen och vi hoppas att vi ska lyckas få en ny medarbetare nu.

Kalle Hörlén har inskaffat en ny ogrässkrapa och kommit överens med kyrkgrupperna om hantering. Äntligen kanske vi kan vinna över ogräset!

Vi har beslutat att köpa in en ny projektor till kyrksalen. Det gick praktiskt taget inte att se bilder längre med den gamla.

Vi har också diskuterat en ny matrikel och vi kommer att ta upp den frågan vid församlingsmötet den 23 april.

Vid årshögtiden den 23 februari fick församlingen ta del av årsredovisning och årsberättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Beredskaps- och krisgruppen har sammanträtt med anledning av coronaviruset. Av omsorg om våra äldre och sjuka har vi upprättat rekommendationer som finns anslagna i kyrkan och under Aktuellt här på hemsidan.
Beredskaps- och krisgruppen består av Johanna Fredrixon, Agneta Johansson, Marie Wahlström, Jonatan Herbertsson, och är nu förstärkt med Daniel Björketun, vice församlingsföreståndare, samt Fredrik Ekelöf från Samhällsföreningen. Ytterligare förstärkning kommer.
Vi arbetar kontinuerligt och följer hela tiden utvecklingen och de riktlinjer som ges om hur vi bör agera för att minska risken för spridning av coronavirus. Detta kan innebära att samlingar i församlingen ställs in eller ändras med kort varsel. Håll utkik på hemsida och facebook-sida för att se om något blivit ändrat! Tillsammans med hela församlingen ber vi om nåd och hjälp att kunna hantera situationen på ett klokt sätt.

Publicerat den 24 mars