Styrelsen informerar

Efter årsmötet och det konstituerande mötet ser styrelsen ut så här:
Agneta Johansson ordförande
Daniel Björketun vice ordförande och vice församlings-föreståndare
Ida Hjalmarsson ledamot
Kalle Hörlén och Henrik Källner personalråd
AnnaKarin Frisk sekreterare
Rosi Herbertsson vice sekreterare
Ingemar Ohlsson ekonomiansvarig, register- och statistikansvarig (adjungerad)
Johanna Fredrixon pastor (adjungerad)
Representant från Ungdomsstyrelsen (adjungerad).

Frågan om ungdomsledare är ständigt aktuell och flera personer har tillfrågats, men tyvärr är det i skrivande stund fortfarande olöst. Vår ungdomsverksamhet är en viktig del av församlingens ansvar och vi arbetar vidare för att hitta en lösning.

Tonårsrummet och ungdomslokalerna ska upprustas i en gemensam satsning mellan Equmenia och församlingen.

Samarbetet med Samhällsföreningen resulterar i en ny upplaga av "Schyssta låtar" den 1 februari.

Församlingsmötet i september föreslog gemensamma böneämnen för församlingen över längre tid och de kommer att annonseras i månadsbladen. Alla är välkomna att lämna in förslag till böneämnen.

Styrelsen kommer att gå en styrelseutbildning två lördagar under våren.

Församlingen deltar i projektet "Till jordens yttersta gräns" och styrelsen kommer att tillsammans läsa "Andens folk" som handlar om Apostlagärningarna.

Årshögtiden blir den 23 februari med bland annat årsredovisning och årsberättelse.

Varmt välkomna till kyrkan!

Publicerat den 6 februari