Retreat - ”Tröstens trädgård”

Hagablänket 30 sept - 3 oktober 2021

Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt.
Matt11:28-30

Du inbjuds att under några dagar gå in i retreatens stillhet och eftertanke, för att i mötet med andra och med Gud bli påfylld och stärkt.

Hagablänket är en vacker och rofylld plats, mitt Smålands trädgård. Det finns gott om möjligheter att promenera i skogen och hitta tillbaka till lugnet, bönen och reflektionen.
Retreat-helgen delas i tystnad, men för den som vill finns det möjlighet till personligt samtal och vägledning med präst/pastor.

Torsdag 30 sept
18.00 Drop-incheckning och kvällsmat
20.30 Introduktion till retreaten
21.30 Aftonbön, tystnaden inleds. Kvällsfika.
Dagarna innehåller förutom måltider; vägledning, bön, nattvardsfirande, tid för egen reflektion, möjligheter till kreativt skapande, stunder vid den öppna brasan, promenaderÄ
Söndag 3 okt
11.30 Middagsbön, tystnadens bryts
Förmiddagsfika, städ och hemfärd

Retreaten genomförs som ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Höreda och Mellby församlingar, och Equmeniakyrkan Ingarp och den leds av Hanna Alenius, präst, tel 0381-662451 och Johanna Fredrixon, pastor, tel 076-3219197.

Kostnad för dagarna är 2000:-/pers. Om kostanden är ett problem så hör av dig, så försöker vi att lösa det i samråd.

Du bor i enkelrum. Egna lakan och handduk medtages.
Du tar dig till Hagablänket på egen hand. Deltagarlista och mer praktisk information om dagarna får du efter anmälan.

Du anmäler dig till retreaten senast den 15 september genom att maila namn, kontaktuppgifter och eventuella allergier till: hanna.alenius@svenskakyrkan.se
Det finns ett begränsat antal platser till retreaten så principen "först till kvarn" gäller.

Hör av dig om du har några frågor!

Publicerat den 7 juli