Retreat i fastan "Det heliga"

Hagablänket 10-12 mars 2023

I vår inbjuder Svenska Kyrkan i Södra Vedbo pastorat och Equmeniakyrkan Ingarp dig att följa med på en ekumenisk retreat på Hagablänket, strax söder om Vetlanda.

Under fastetiden innan påsk inbjuds du att under en helg avsätta tid för att i gemenskap med andra dela tystnaden, bönen och stillheten.

Fastan innebär att man under en period skalar bort något i livet för att bättre kunna urskilja vad som är viktigt och livgivande. På samma sätt erbjuder retreatens tystnad en möjlighet att bättre kunna lyssna in Guds röst och den längtan som bor inom oss.

Den ekumeniska retreaten inleds kl. 18:00 på fredagskvällen och avlutas med lunch på söndagen.

Under helgen följer vi tidebönens rytm med gemensamma böner fyra gånger under dagen, som inleds med morgonmässa i kapellet. Vid två tillfällen får vi ta del av undervisning utifrån retreatens tema och övrig tid är vi fria att läsa, promenera, vila vid den öppna spisen och vara i stillhet och eftertanke.

För den som vill finns det också möjlighet att boka in ett enskilt samtal för vägledning med en pastor eller präst.

Du som kommer ensam bor i enkelrum, men det finns också möjlighet för er som vill att delta som par. Det kan vara en mycket fin och stärkande erfarenhet att som par får dela bönen och tystnaden under en retreat. Om ni har frågor om detta är ni varmt välkomna att höra av er!

Retreaten leds av Tobias Fredrixon, präst i Södra Vedbo pastorat, och Johanna Fredrixon, pastor i Equmeniakyrkan Ingarp.

Kostnad: 1000:-
Anmälan senast 19 februari! Skicka ett mail med dina kontaktuppgifter till Johanna Fredrixon: johanna@eq-ingarp.se

Publicerat den 7 december