Information från styrelsen

Vid församlingsmötet den 26 september informerade, förutom Johanna och Styrelsen; Valberedningen, Verksamhetsrådet, Fastighetsrådet, Missionsrådet, Prylladegruppen, Tjugo plus och Bokcirkeln om sitt arbete och sina planer för framtiden. Vi gick igenom teologisk grundsyn angående bön och diskuterade olika former av bön, och församlingen lämnade in skriftliga synpunkter som styrelsen nu arbetar med.

Styrelsens möte i oktober ägnades åt årsmötes-handlingarna; budget, verksamhetsplan, dagordning och valberedningens arbete.

Församlingens ekonomi är lite ansträngd och vi behöver glada givare.

Missionsauktionens chokladlotteri tas över av församlingen och bärarlaget måste breddas. Betala in till församlingens bankgiro 5731-8099 eller swisha till 123 298 0282 märk med choklad.

Det finns fortfarande ingen ungdomsledare som vill arbeta hos oss. Detta är ett böneämne för hela församlingen.

Publicerat den 31 oktober