Information från beredskaps- och krisgruppen 25 mars 2020

På grund av de rekommendationer som utgått från folkhälsomyndigheten om att personer som tillhör riskgrupper ska hålla sig hemma och uppmaning att på alla sätt försöka minska risken för smittspridning av covid-19 har vi beslutat följande tillsvidare;
- Gudstjänsterna 29 mars och 5 april ska spelas in och sändas via hemsida och Facebook. (Alltså ingen gudstjänst i kyrkan.)
- Söndagsskolan gör uppehåll i sin verksamhet dessa söndagar.
- Barntimmarna gör uppehåll i sin verksamhet till och med 20 april.

Scout, tonår och övrig ungdomsverksamhet fortsätter som vanligt tills vidare.

Vi är en församling som samlar många människor till gudstjänster och övrig verksamhet varje vecka. Därför vill vi som församling ta vårt ansvar för att försöka minska smittspridning så långt det är möjligt, samtidigt som vi vill verka för att bryta isolering och ensamhet för våra medmänniskor. Därför fortsätter vi att hålla mindre samlingar som bön och nattvardsstunder öppna medan vi provar nya sätt att dela gemenskap och evangelium i större sammanhang, som till exempel våra inspelade söndagsgudstjänster.

Vi är även måna om att inte utestänga någon person eller grupp från våra samlingar och firar därför hellre gudstjänst på ett sätt som möjliggör för alla att delta.

Beredskaps- och krisgruppen fortsätter att sammanträda regelbundet och fattar löpande beslut rörande våra verksamheter. Hemsida och facebook-sida uppdateras kontinuerligt med information.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

Publicerat den 25 mars