Information från beredskaps- och krisgruppen 2020-11-03

Som en följd av de nya restriktionerna för boende i Jönköpings län beslutade krisgruppen ikväll att all verksamhet i församlingen riktad till personer över 15 år kommer att ställas in med omedelbar verkan. All verksamhet kommer att vara inställd till och med den 24 nov och efter det fattas fortlöpande beslut utifrån rådande restriktioner och rekommendationer.

Inställd verksamhet omfattar fysiska gudstjänster (gudstjänster kommer att spelas in och sändas som podd), nattvardsstunder, symöte, tonår, Puls, 20+, ungdomskören, Äventyrare, barntimmar, styrelsemöten. Scout och barnkör kan komma att fortsätta i någon omfattning.
Vi fortsätter med bön och samtal varannan onsdag kl 19.30.

Den planerade höstmarknaden på lördag kommer att genomföras som planerat.

Årsmötet den 15:e nov kommer senareläggas. Styrelsen återkommer med besked om när det kan genomföras.

Vi uppmanar alla att be för varandra och den tid vi lever i. Nu behöver vi vara rädda om varandra på ett särskilt sätt. Vi håller fast vid Hoppet och litar till Guds ledning genom de utmaningar vi står inför.

"Ljuset lyser i mörkret Ä och mörkret har inte övervunnit det!"

Gud välsigne er alla!

Publicerat den 3 november