Information från beredskaps- och krisgruppen 17 mars 2020

På grund av det ändrade läget och nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten har vi valt att ställa in familjegudstjänsten på söndag. Vi kommer istället att spela in en kortare gudstjänst som man kan lyssna på. Länken till den gudstjänsten kommer att läggas ut på facebook och på hemsidan.

Andra mindre samlingar i veckan såsom bön och samtal och tidebön kommer att fortsätta som vanligt (om inte enskilda gruppledare beslutar annorlunda).
Vi håller även barn-och ungdomsverksamheten fortsatt öppen och följer skolornas beslut och riktlinjer kring detta. Vi tror att barn och unga har ett stort behov av att mötas just nu för att dela samtal, frågor, gemenskap och bön i det osäkra läget som vi befinner oss i och det behovet vill vi som församling kunna möta upp.

Församlingens beredskaps- och krisgrupp träffas kontinuerligt och följer utvecklingen och de riktlinjer som ges på nära håll. Vi fattar beslut rörande gudstjänster och andra samlingar från vecka till vecka. Alla nya beslut och annan viktig information som rör församlingen och dess verksamhet kommuniceras på hemsidan och på församlingens facebook-sida.

Vi vill betona att de beslut som fattas rörande församlingen verksamhet grundas i omsorgen och kärleken till dem i vår gemenskap och närhet som tillhör olika riskgrupper. Även om det känns sorgligt att inte kunna fira gudstjänst som vanligt så vet vi att kärleken till vår nästa ibland innebär uppoffringar.
Jesus säger: "Allt vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort för mig."

Publicerat den 17 mars