Gå bönekursen vi vår!

Equmeniakyrkan Ingarp inbjuder dig att gå "Bönekursen" med start den 23 februari.

Vi möts genom mötesverktyget Zoom, kl 18.00 - 19.00 på tisdagar, och kursen omfattar åtta tillfällen.

Kursen är en hjälp för dig som vill fördjupa din gudsrelation och ditt böneliv. Under pandemin har ett större fokus fått läggas på den egna andakten och det egna bönelivet. Kanske har du upptäckt att detta med bön inte alltid är så enkelt som man kanske skulle önska att det var? Under bönekursen får du redskap att tänka kring bön och vad det skulle kunna få vara och betyda i ditt eget liv.

Kursen passar för alla - för dig som är 14 år och för dig som är 94 år. För dig som ofta ber och för dig som är nybörjare!

Även om du inte kan vara med varje gång så anmäl dig gärna ändå.

Tveka inte att haka på!

Du anmäler dig till vår pastor Johanna, på mail eller telefon.
johanna@eq-ingarp.se
076-3219197

Publicerat den 15 februari