Församlingen ber

Påsktiden sträcker sig fram till pingst och det är en glädjens tid i kyrkans liv! Under 40 dagar vandrade Jesus tillsammans med sina lärjungar efter uppståndelsen. Han åt med dem, bad med dem och delade liv. Kanske behöver vi påminna oss om detta på ett särskilt sätt i den oroliga tid som vi lever i just nu; påminna oss om att Jesus går vid vår sida, delar våra liv och ger oss ny kraft för varje dag.

Varje dag kl 19.30 under påsktiden är du välkommen att vara med och be Ä var du än befinner dig! Ta tillfället i akt att samtala med vår Herre och genom det få bli påmind om hans närvaro mitt ibland oss och vid din sida. Vi förenas som syskon runt vår Faders bord.
Sätt alarmet på 19.30 så glömmer du det inte. ;)

Kyrkan står öppen för dig som vill be på plats i kyrksalen.
Varje tisdag kl 19.30 finns församlingens pastor Johanna på plats i kyrkan för dig som vill be tillsammans eller samtala. Ojämna veckor är det nattvardsstund kl 19.30 och jämna veckor inbjuds du till en enkel bönestund.
Onsdagar jämna veckor kl 19.30 är det också Bön och Samtal i kyrkan.

Enkel ordning för egen bön och andakt i hemmet

Tänd gärna ett ljus och sätt dig på en lugn och bekväm plats.
Bön
Jesus Kristus, du som stod upp på påskdagens morgon,
tack för att du är hos mig i denna stund.
Din goda blick vilar på mig. Din hand vilar på min axel.
Innan ordet är på min tunga vet du, Herre, allt jag vill säga.
Tack för att du är här.
Läs en kort bibeltext, förslagvis från Apostlagärningarna och det kapitel som församlingen för tillfället läser ur (se månadsbladet).
Bön

Tack för alla mina kristna syskon och vänner runt om på hela jorden och i alla tider.
Var hos dem och med din kyrka, särskilt i denna oroliga tid.
Kom med ny kraft, mod och förnyat hopp.
Herre, tack för att du hör bön.
Idag ber jag särskilt för: (egna böneämnen)

Herrens bön

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,
liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket,
din är makten och äran,
i evighet.
Amen.

Publicerat den 14 april