Equmenia Ingarps höstprogram 2021

Via den här länken kan du hitta programmet för Equmenia Ingarps alla aktiviteter hösten 2021.

Medlemsunderlag ska även fyllas i av/för samtliga medlemmar i Equmenia Ingarp och lämnas till berörd verksamhet/ledare.

Blanketter för detta finns i kyrkan eller kan laddas ner här.

Publicerat den 17 augusti