Beredskapsgruppen informerar

Med anledning av coronavirusets utbredning och den oro det för med sig vill vi informera om Equmeniakyrkan Ingarps riktlinjer för personal och deltagare vid våra sammankomster. Equmeniakyrkan följer noga utvecklingen av spridningen av coronaviruset, framför allt genom den information som ges av berörda myndigheter. Information om coronaviruset och hur du skyddar dig själv och andra finner du på www.folkhalsomyndigheten.se Utöver de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten för hur vi bör förhålla oss till smittan så gör vi också bedömningar utifrån vår verksamhet. Vår bedömning är att det i nuläget inte föreligger någon anledning att ställa in sammankomster i församlingen eller ungdomsverksamheten. I syfte att minska smittorisk och verka förebyggande ger vi följande rekommendationer och förändringar i samband med gudstjänster och andra samlingar:

• Undvik handslag och omfamningar. Detta i syfte att minska smittspridning.

• Vi vädjar till alla som har symtom på förkylning, det vill säga feber, andningssvårigheter, halsont eller hosta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 vid oro för smitta.

• I samband med nattvard kommer fridhälsningen ske utan handslag eller omfamningar och nattvardsvinet kommer delas i särkalk.

• Har du varit på resa i ett område där allmän smittspridning förekommer eller varit i kontakt med någon som är smittad ber vi dig att undvika sammankomster i församling och ungdomsverksamhet under en 14-dagarsperiod.

Publicerat den 12 mars