- Nyheter http://www.eq-ingarp.se Nyheter från sv-se © 1995 - 2020 () () Sun, 05 Apr 2020 09:30:00 +0200 Sun, 05 Apr 2020 09:30:00 +0200 http://www.rssboard.org/rss-specification 1 - Nyheter http://www.eq-ingarp.se Nyheter från <![CDATA[Gudstjänst Palmsöndagen 5 april 2020]]> Sun, 05 Apr 2020 09:30:00 +0200

Välkommen att lyssna på gudstjänsten 5 april 2020 här. Via dator går det bra direkt, men om du lyssnar via telefon måste du ha någon av apparna Podbean eller Podcaster installerad.

Gudstjänst_200405

Vill du hellre lyssna via Spotify kan du söka på ingarp eller via den här länken:

Gudstjänst_200405_Spotify

Janne Holm predikar och det blir församlingssång.

Vi kyrkfikat samtalar Daniel Björketun, Anders Martinsson och Anders Saldner.

Om någon vill ha en CD med den inspelade gudstjänsten så finns det att hämta på kyrktorget.

]]>
<![CDATA[Ungdomskörens dagsverkesdagar]]> Thu, 02 Apr 2020 22:54:00 +0200

Ingarps Ungdomskör ordnar dagsverkesdagar för att hålla nere kostnaden för deltagarna på sommarresan vecka 29.

25 april och 2 maj står vi till förfogande för diverse jobb.

Bilvård, trädgårdsarbete och skogsplantering är bara några av de arbetsuppgifter vi kan ta oss an.

Anmälan till John Themar 076-765 85 95 eller i låda på kyrktorget.

]]>
<![CDATA[Gudstjänst 29 mars 2020]]> Sun, 29 Mar 2020 08:00:00 +0200

Välkommen att lyssna på gudstjänsten 29 mars 2020 här. Via dator går det bra direkt, men om du lyssnar via telefon måste du ha någon av apparna Podbean eller Podcaster installerad.

Gudstjänst_200329

Vill du hellre lyssna via Spotify går det bra här:

Gudstjänst_200329_Spotify

Johanna Fredrixon predikar.

Systrarna Frisk sjunger.

David Roos spelar piano.

Vi kyrkfikat samtalar Daniel Björketun, Sofia Magnusson och Mattias Ingeson.

Om någon vill ha en CD med den inspelade gudstjänsten så finns det att hämta på kyrktorget.

Det går även att lyssna via Spotify. Sök på eqingarp.

]]>
<![CDATA[Veckooffer]]> Sun, 29 Mar 2020 07:00:00 +0200 Även om några gudstjänster är lite ovanliga på så sätt att de inte delas fysiskt utan digitalt, så är en del av gudstjänsten till stor del digital sedan länge. Det är vårt sätt att ge pengar till verksamheten, det vi brukar kalla veckooffer.

Vi vill uppmuntra varandra att inte glömma denna del av gudstjänsten.

Använd det sätt som passar dig!

Swish: 123 298 0282

Bankgiro: 5731-8099

Bankkonto: (6617) 373 794 622

Kontant: Lägg pengarna i ett kuvert i lådan i förrådet vid korridoren till köket!

]]>
<![CDATA[Inspelade gudstjänster]]> Sat, 28 Mar 2020 09:00:00 +0100

Trots att vi inte samlas i kyrkan några söndagar från och med slutet av mars 2020 vill vi ändå fira gudstjänst med varandra och hela den världsvida kyrkan.

Därför kommer gudstjänsterna att spelas in i förväg och läggas ut på församlingens podd.

Du når podden via

- Spotify (sök på Ingarp)

- Appen PodBean (sök på Ingarp)

- Apple Podcaster (sök på eqingarp)

En länk till varje gudstjänst ligger här så du kan lyssna via dator.

Gudstjänst_200405

Gudstjänst_200329

]]>
<![CDATA[Information från beredskaps- och krisgruppen 25 mars 2020]]> Wed, 25 Mar 2020 14:37:00 +0100 På grund av de rekommendationer som utgått från folkhälsomyndigheten om att personer som tillhör riskgrupper ska hålla sig hemma och uppmaning att på alla sätt försöka minska risken för smittspridning av covid-19 har vi beslutat följande tillsvidare;
- Gudstjänsterna 29 mars och 5 april ska spelas in och sändas via hemsida och Facebook. (Alltså ingen gudstjänst i kyrkan.)
- Söndagsskolan gör uppehåll i sin verksamhet dessa söndagar.
- Barntimmarna gör uppehåll i sin verksamhet till och med 20 april.

Scout, tonår och övrig ungdomsverksamhet fortsätter som vanligt tills vidare.

Vi är en församling som samlar många människor till gudstjänster och övrig verksamhet varje vecka. Därför vill vi som församling ta vårt ansvar för att försöka minska smittspridning så långt det är möjligt, samtidigt som vi vill verka för att bryta isolering och ensamhet för våra medmänniskor. Därför fortsätter vi att hålla mindre samlingar som bön och nattvardsstunder öppna medan vi provar nya sätt att dela gemenskap och evangelium i större sammanhang, som till exempel våra inspelade söndagsgudstjänster.

Vi är även måna om att inte utestänga någon person eller grupp från våra samlingar och firar därför hellre gudstjänst på ett sätt som möjliggör för alla att delta.

Beredskaps- och krisgruppen fortsätter att sammanträda regelbundet och fattar löpande beslut rörande våra verksamheter. Hemsida och facebook-sida uppdateras kontinuerligt med information.

Du är varmt välkommen att höra av dig om du har några frågor!

]]>
<![CDATA[Styrelsen informerar]]> Tue, 24 Mar 2020 15:05:00 +0100 Anställning av ungdomspastor
Ett första möte har hållits med Kalle Hörlén, Håkan Samuelsson, Vetlanda, och Helena Wiberg, Equmenia centralt. I samtal har man kommit fram till att det skulle kunna fungera att dela en ungdomspastor med Vetlanda Missionskyrka. Ett utkast till annons, som kommer att läggas ut på Equmeniakyrkans hemsida. är klart. Det här är ett böneämne för alla i församlingen och vi hoppas att vi ska lyckas få en ny medarbetare nu.

Kalle Hörlén har inskaffat en ny ogrässkrapa och kommit överens med kyrkgrupperna om hantering. Äntligen kanske vi kan vinna över ogräset!

Vi har beslutat att köpa in en ny projektor till kyrksalen. Det gick praktiskt taget inte att se bilder längre med den gamla.

Vi har också diskuterat en ny matrikel och vi kommer att ta upp den frågan vid församlingsmötet den 23 april.

Vid årshögtiden den 23 februari fick församlingen ta del av årsredovisning och årsberättelse och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Beredskaps- och krisgruppen har sammanträtt med anledning av coronaviruset. Av omsorg om våra äldre och sjuka har vi upprättat rekommendationer som finns anslagna i kyrkan och under Aktuellt här på hemsidan.
Beredskaps- och krisgruppen består av Johanna Fredrixon, Agneta Johansson, Marie Wahlström, Jonatan Herbertsson, och är nu förstärkt med Daniel Björketun, vice församlingsföreståndare, samt Fredrik Ekelöf från Samhällsföreningen. Ytterligare förstärkning kommer.
Vi arbetar kontinuerligt och följer hela tiden utvecklingen och de riktlinjer som ges om hur vi bör agera för att minska risken för spridning av coronavirus. Detta kan innebära att samlingar i församlingen ställs in eller ändras med kort varsel. Håll utkik på hemsida och facebook-sida för att se om något blivit ändrat! Tillsammans med hela församlingen ber vi om nåd och hjälp att kunna hantera situationen på ett klokt sätt.
]]>
<![CDATA[Information från beredskaps- och krisgruppen 17 mars 2020]]> Tue, 17 Mar 2020 07:00:00 +0100 På grund av det ändrade läget och nya rekommendationer från folkhälsomyndigheten har vi valt att ställa in familjegudstjänsten på söndag. Vi kommer istället att spela in en kortare gudstjänst som man kan lyssna på. Länken till den gudstjänsten kommer att läggas ut på facebook och på hemsidan.

Andra mindre samlingar i veckan såsom bön och samtal och tidebön kommer att fortsätta som vanligt (om inte enskilda gruppledare beslutar annorlunda).
Vi håller även barn-och ungdomsverksamheten fortsatt öppen och följer skolornas beslut och riktlinjer kring detta. Vi tror att barn och unga har ett stort behov av att mötas just nu för att dela samtal, frågor, gemenskap och bön i det osäkra läget som vi befinner oss i och det behovet vill vi som församling kunna möta upp.

Församlingens beredskaps- och krisgrupp träffas kontinuerligt och följer utvecklingen och de riktlinjer som ges på nära håll. Vi fattar beslut rörande gudstjänster och andra samlingar från vecka till vecka. Alla nya beslut och annan viktig information som rör församlingen och dess verksamhet kommuniceras på hemsidan och på församlingens facebook-sida.

Vi vill betona att de beslut som fattas rörande församlingen verksamhet grundas i omsorgen och kärleken till dem i vår gemenskap och närhet som tillhör olika riskgrupper. Även om det känns sorgligt att inte kunna fira gudstjänst som vanligt så vet vi att kärleken till vår nästa ibland innebär uppoffringar.
Jesus säger: "Allt vad ni har gjort för någon av dessa minsta, det har ni gjort för mig."

]]>
<![CDATA[Beredskapsgruppen informerar]]> Thu, 12 Mar 2020 07:34:00 +0100 Med anledning av coronavirusets utbredning och den oro det för med sig vill vi informera om Equmeniakyrkan Ingarps riktlinjer för personal och deltagare vid våra sammankomster. Equmeniakyrkan följer noga utvecklingen av spridningen av coronaviruset, framför allt genom den information som ges av berörda myndigheter. Information om coronaviruset och hur du skyddar dig själv och andra finner du på www.folkhalsomyndigheten.se Utöver de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten för hur vi bör förhålla oss till smittan så gör vi också bedömningar utifrån vår verksamhet. Vår bedömning är att det i nuläget inte föreligger någon anledning att ställa in sammankomster i församlingen eller ungdomsverksamheten. I syfte att minska smittorisk och verka förebyggande ger vi följande rekommendationer och förändringar i samband med gudstjänster och andra samlingar:

• Undvik handslag och omfamningar. Detta i syfte att minska smittspridning.

• Vi vädjar till alla som har symtom på förkylning, det vill säga feber, andningssvårigheter, halsont eller hosta att stanna hemma och kontakta sjukvårdsupplysningen på telefonnummer 1177 vid oro för smitta.

• I samband med nattvard kommer fridhälsningen ske utan handslag eller omfamningar och nattvardsvinet kommer delas i särkalk.

• Har du varit på resa i ett område där allmän smittspridning förekommer eller varit i kontakt med någon som är smittad ber vi dig att undvika sammankomster i församling och ungdomsverksamhet under en 14-dagarsperiod.

]]>
<![CDATA[Hälsning från verksamhetsrådet]]> Tue, 12 Feb 2019 22:30:00 +0100 Verksamhetsrådet är den grupp församlingen valt att, tillsammans med pastorn, ha huvudansvaret att planera gudstjänsternas utformning. Vårt mål är att så många som möjligt ska känna sig delaktiga och välkomna till våra olika samlingar och vi vill uppmuntra en bredd av uttryck och röster. I Kolosserbrevet står det att det är "tillsammans med alla de heliga som vi förmår fatta längden och bredden och höjden och djupet".

Vi skulle bli väldigt glada om fler vågade ta mod till sig och hörde av sig till oss om de själva känner att de vill leda gudstjänsten, sjunga eller spela något eller på något annat sätt medverka vid någon samling. Det är bara jätteroligt och välkommet - så fundera gärna på om DU vill bidra på något sätt och tveka inte att säga till!

]]>
<![CDATA[Vision]]> Mon, 08 Feb 2016 21:55:00 +0100 Antagen vision på årsmötet 2015-11-13:

Equmeniakyrkan Ingarp är en missionerande, levande gemenskap med Jesus Kristus i centrum, öppen för alla.
Vi vill vara en kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar Ä mig, dig och världen.
Vi vill vara en församling där alla känner sig välkomna, där nåden och lärjungaskapet betonas.
Därför
- står barn- och ungdomsarbete i fokus
- skapar vi förtroendebyggande mötesplatser
- ökar vi vår medvetenhet om vårt uppdrag; att hjälpa människor med andliga såväl som sociala behov
- söker vi vägar att nå ut till människor, nära och långt bort
]]>