27 okt tisdag

Missionsrådet berättar

Världens Barn

Tack alla som gett till insamlingen. Vi i vår kyrka kunde bidra med 15 000 kr från konserten som hölls i Ingarp den första februari, innan alla restriktioner försvårade anordnande av konserter. Den digitala sparbössan "Ingarpsbygden för Världens Barn" innehåller just nu 3 550 kr. Det går fortfarande att skänka pengar, hela året ut.

En av vinnarna av Världens Barn-tipspromenaden, som fanns uppsatt en vecka i Ingarp, var Margaretha M. På bilden visar hon blommorna som hon vann och som Spakarps plantskola sponsrade med. Övriga vinnare var Elof, Gunvi, Carina R och Ingemar J.

Upptäckarscouterna drog också sitt strå till stacken. De pantade till Världens Barn och fick ihop drygt 2 200 kr. De är alltid redo!

Hela Sverige samlade ihop 60,7 miljoner kronor till Världens Barn. Eksjö kommuns resultat blev i år drygt 147 000 kronor och med det kom vi på plats 29 bland Sverige kommuner (plats 43 2019) och trea i länet. Bravo allihop!

Diakonia

En av mottagarna av de insamlade pengarna via Världens Barn är Diakonia. Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen är huvudmän för den här biståndsorganisationen som startade 1966, då under namnet Frikyrkan hjälper. Diakonias vision är "En rättvis, jämlik och hållbar värld".

Ett av de barnprojekt som får del av Världens Barnpengarna bedrivs i Libanon av Diakonia. Där finns nio center för barn som erbjuder hjälp att bearbeta traumatiska minnen från kriget. Men nu i coronatider får inte barnen gå dit utan de får träffa sin lärare online, alltså via datorn. Hanaa, 11 år, berättar att hon tycker att det är jättetråkigt att inte få gå till skolan eller centret men att hon blir lycklig när hennes lärare ringer och instruerar vilka aktiviteter de ska göra hemma. De barn som i vanliga fall har det svårt har det ännu värre nu på grund av pandemin.

Missionsauktionen

I år blir det ingen auktion utan istället kommer det att anordnas olika insamlingar Ä "novemberinsamlingen". Något som dock inte ändras är att 10 % kommer att gå till något missionsprojekt. Under de senaste åren har vår församling stöttat "Hälsa för alla Ä i Kongo" och dit går pengarna även i år.

Covid -19 finns även i Kongoländerna och under Ebolaepidemierna fick länderna stort utländskt stöd, men nu när alla länder är drabbade räknar kongoleserna inte med att de kan få hjälp. Detta är extra svårt i ett land med många som redan lever på gränsen till svält.

Kyrkornas Globala vecka

Ända sedan 2005 har Sveriges Kristna Råd ordnat den här veckan i november. I år är temat "Hälsa och välbefinnande" och det vill påminna oss alla om att världen är vårt gemensamma hem och att alla människor berör varandra genom den pågående pandemin. Men de vill också uppmärksamma oss på att det finns andra livshotande sjukdomar.

Vi uppmanas att be om hälsa och välbefinnande. Följande bön föreslås:

Bön i Globala veckan 2020

Livets Gud,
i dig är det som vi lever, rör oss och är till.
Vi tackar dig för livets gåva och allt som vi får ta emot av dig.
Du håller din vakande hand över var och en av oss.
Vi lever i en tid då hela världen är drabbad.
Vi ber om hälsa och välbefinnande för alla människor på jord, särskilt för dem som på olika sätt drabbas av sjukdom
och för dem som känner oro och ängslan.
Tack att du är med dem.
Ge dem kraft och tro och omslut dem med kärlek.
Vi ber för alla dem som arbetar med att ge stöd åt människor i utsatthet inte minst inom sjuk- och hälsovården.
Hjälp oss alla att bidra till ett samhälle
som värnar alla människors värde och värdighet.
Ge oss kraft att stödja varandra bortom egna intressen.
Uppfyll oss med din heliga Ande som du har sänt till vår förvandling.
Ge oss förmåga att visa på den kärlek och solidaritet som Jesus Kristus visar.
Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.
Din är makten och äran i evighet.
Amen.

Fairtradeveckor

Ännu ett sätt att försöka mildra orättvisorna på vår jord är att handla fairtrade. Just när jag skriver den här texten pågår en kampanj från Fairtrade Sverige.

De hävdar: Det kan aldrig bli för mycket fairtrade, godsaker, ekonomisk trygghet, choklad, skolgång, glass, jämställdhet, kaffe eller hållbart jordbruk.

Equmeniakyrkans internationella insamling

Temaåret som Equmeniakyrkan har just nu går under temat "Till jordens yttersta gräns", Så heter också Equmeniakyrkans internationella insamling, som pågår från första advent till sista januari. Det missionsarbete som Equmeniakyrkan bedriver behöver pengar för att kunna fortsätta med alla de projekt som pågår runt vår värld.

Det jag än en gång vill återkomma till är att de på vår jord som redan innan coronapandemin utbröt hade det svårt, är de som har drabbats värst.

Alternativa julklappar

Visst är det svårt att köpa julklapp till den som redan har allt, men det finns många mycket bra presenter. Vår kyrka, Equmeniakyrkan, och de hjälporganisationer jag känner till, har gåvokort/gåvobevis som går att beställa. Vad kan vara finare än att ge bort en gåva som räddar liv? Om du behöver hjälp kan du prata med Eva Karin.

Be gärna Globala veckans bön och för Equmeniakyrkans mission!

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.