30 okt måndag

Missionsrådet berättar

Tack alla ni som skänkte kläder och annat till Brobyggets insamling till Estland. Tack ni också som hjälpte till att lasta lastbilen och fixa fika.

Världens Barn-insamlingen firar 20-års-jubileum i år. Och som de sa vid summeringen i tv:n, så skulle den här kampanjen i "den bästa av världar" inte behöva finnas, men så är det nu inte. Över 80 miljoner kronor har samlats in i år och fördelas nu mellan de 14 organisationerna som deltar. Över 1,5 miljard kronor har samlats in under de 20 åren som gått, och förändrat många barns villkor. Tack till dig som hjälpt till att samla in och till dig som gett av dina tillgångar. Vi gör skillnad.

19 Ä 26 november äger årets Kyrkornas globala vecka rum. Ända sedan 2003 är det en vecka då kyrkor samtidigt och tillsammans uppmärksammar globala rättvisefrågor. Över 3000 församlingar och organisationer i Sverige erbjuds vara med. Tidigare kallades den ekumeniska u-veckan.

I år är temat "Hållbar värld för alla". Världens länder har bestämt 17 globala mål som vi fram till år 2030 tillsammans ska försöka nå. Vi ska arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämställdhet och lösa klimatkrisen. Målen kallas Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling.

Hur berörs vi i vår församling och vad kan vi bidra med?

Under Kyrkornas globala vecka infaller vår Missionsauktion. De senaste åren har 10 % av intäkterna gått till våra systerkyrkors arbete i Estland, så även i år. Sven Johnatan Siidback är barn- och ungdomskonsulent i Unionskyrkan i Estland och Equmeniakyrkan står för hans lön på 64 000 kr. Vårt bidrag från auktionen utgör en välkommen del.

Många är de timmar som Prylladan hållit öppet i sommar och många har lagt ner ett stort arbete där. Resultatet blev drygt 110 000 kronor som nu fördelas på följande sätt:

Ca 32 000 kr till svältkatastrofen i Afrika

Ca 32 000 kr till läxhjälp för romska barn i Rumänien

Ca 16 000 kr till social stöttning i närområdet

Ca 34 000 kr till bygg- och reparationsfond för Ingarps Missionskyrka

Både jul och Equmeniakyrkans insamling till internationellt arbete närmar sig. Temat för insamlingen är, som du säkert vet, "Tänd ett ljus Ä Syrien". Vår gåva går till att ge särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon och till att bistå syriska familjer, som är kvar i hemlandet, med både medicin och mat, samt även där barnens skolgång. Vi kan stödja landet i deras arbete för en varaktig fred och återuppbyggnad. Ge våra medmänniskor nytt hopp om en framtid.

Glöm inte att be för vår mission!

Jag vill avsluta med ett citat från Kyrkornas globala veckas hemsida:

"Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen".

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.