2 jun fredag

Omsorgsgruppen - vad gör vi?

Omsorgsruppen består av Ingemar Olofsson, Anna Rydsmo, Margaretha Martinsson, Gunnel Svensson, Joel Samuelsson och Johanna Fredrixon.

Gruppenstartades för många år sedan som ett sätt att stötta dåvarande pastor med bland annat hembesök och tillsammans utgöra en bättre resurs att kunna fånga upp människor som kan vara i behov av extra omsorg och stöd.

Det som Omsorgsgruppen gör i dag är bland annat att:

- besöka människor i församling och bygd som är i behov av besök.

- möta människor som är i behov av själavårdssamtal och hjälpa dem att finna en själavårdare som de känner att de kan prata med. Våra pastorer finns alltid till hands!

- uppmärksamma "diakonins månad" (september) och dess aktuella ämne.

- anordna samlingar för pensionärer, oftast på sommaren och runt jul.

- samarbeta med Equmenia Ingarp för utdelning av jul- blommor till äldre.

- uppvakta människor i vår församling som fyller 80, 85, 90 år och sedan varje år efter det.

Vi tror att: Olika åldrar och olika människor behöver olika omsorg - men ALLA behöver omsorg!

I Rom 12:15-16 står det: "Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. Bemöt alla lika och håll er inte för goda att umgås med demsom är ringa." Detta är något som vi i Omsorgsgruppen försöker leva efter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss i Omsorgsgruppen, antingen för egen del eller för att tipsa om någon eller något som du tror att vi bör uppmärksamma.

Guds frid!

/Omsorgsgruppen

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.